Κατερίνα
Μαχαιρά

H Κατερίνα Μαχαίρα έχει σπουδάσει Φυσικοθεραπεία με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Κάτοχος MSc Management in Health and Social Welfare Services - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Εργάζεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με ειδικό επιστημονικό ενδιαφέρον στην Υγεία των Γυναικών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και στην προώθηση Προγραμμάτων Υγείας με στόχο την πρόληψη και την Ποιότητα Υγείας, όπως και τη βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Είναι ειδικός στην Προαγωγή Υγείας και στην Προώθηση Προληπτικών Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας, όπως και στην Έρευνα για την πρόληψη του Καρκίνου.

Διετέλεσε υπεύθυνη έργου στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο του Υπ. Υγείας.

Από το 2009 ασχολείται με τη δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών έχοντας διεξάγει έρευνα για το Σχέδιο λειτουργίας του ΕΑΝ. Παράλληλα, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Διεθνή Κοινότητα και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).

Είναι Συντονίστρια του Επιστημονικού Τμήματος: «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών», του Πανελλήνιου Συλλόγου Φ/θ.

Ιδρύτρια της καμπάνιας: Ισότητα των Φύλων στην Υγεία (Gender Equality in Health)