Νίκος
Λεβετσοβίτης

Ημ. Γεν. 22/11/1968                              

Τηλ. 6944 965496

 • Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας
 • Μέλος Δ.Σ. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
 • Μέλος Δ.Σ. ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού)

Απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά, τα Χρηματοοικονομικά και τη Στατιστική.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας (2006 - 2010, 2013-σήμερα)
 • Αντιπρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Golf Γλυφάδας (2015 - 2017)
 • Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας (2013 - 2014)
 • Αντιδήμαρχος Διοικητικού - Αναπληρωτής Δημάρχου Γλυφάδας (2009 – 2010)
 • Τακτικό μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας (2007 - 2008)
 • Αντιπρόεδρος ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού) (2007 - 2009)
 • Μέλος Δ.Σ. ΣΠΑΥ (2007 – 2011 & 2014 - σήμερα)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (2001 – σήμερα)
 • Α’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (2012 – 2017)
 • Μέλος Δ.Σ. του ΤΕΠΙΧ ως Ειδικός Εμπειρογνώμων (2012 - 2014)
 • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων (2003 - 2006)
 • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (2001 - 2007)
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ως Εκπρόσωπος της ΠΟΑΠ και της ΕΕΑΕ (2004 - 2008)
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΑΑΠΑΕ (2008 - 2009)
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδος στο B.I.P.A.R. (Πανευρωπα'ι'κή Συνομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Brokers) (Ελσίνσκι 2002, Λισσαβόνα 2003, Βρυξέλλες 2005, Βρυξέλλες 2006, Βουδαπέστη 2009).
 • Μέλος της Επιτροπής Διαμεσολαβούντων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (2002 - 2017)
 • Μέλος του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινωνικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (2004 - 2009)
 • Μέλος της Επιτροπής Προμηθειών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ως εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών) (2002 - 2007)
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Μητρώου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (2006 - 2009)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (2005 – 2007)
 • Μέλος Διαρκούς Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (2008 - 2009)
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (2005 - 2007)
 • Μέλος της Επιτροπής Καταστατικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (1996 - 2007)
 • Μέλος Διοργανωτικής Επιτροπής της ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2004
 • Μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Ετησίου Συνεδρίου Μαθηματικών 2005 (Λαμία) και 2006 (Πάτρα)
 • Γενικός Γραμματέας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (1999 - 2003)
 • Αντιπρόεδρος του Συλλόγου "ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ" (1996 - 1999)
  Μέλος ΕΝ.Ε.ΚΑ (Ένωση Ενεργών Καταναλωτών)

Ασφαλιστής. Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά, τα Χρηματοοικονομικά και τη Στατιστική. Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας. Μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Προστασίας Υμηττού. Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Γλυφάδας, μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας, μέλος του Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας.