Γιάννης
Λάριος

Γιάννης Λάριος, 46ετών. Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.. Αντιπρόεδρος Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ (Viva Payments) και Business Development Director της εταιρείας στον τομέα των Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Μέλος του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης της & Μέλος της Ομάδας Προγράμματος στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών της ΝΔ.