Γιάννης
Λάριος

Γιάννης Λάριος, 46ετών. Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π..
Μέλος του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης & Μέλος της Ομάδας Προγράμματος στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών της ΝΔ.