Άλκης
Λαμνάτος

Άλκης Λαμνάτος, 52 ετών. Απόφοιτος Λυκείου. Δημοτικός Υπάλληλος Δήμου Αθηναίων.

Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, Εκλεγμένο μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία  ΠΟΠ -ΟΤΑ  και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΠ -ΟΤΑ.