Παναγιώτης
Κουτσογιάννης

Ο Παναγιώτης Κουτσογιάννης είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος  τίτλου Master of Business Administration (MBA) από το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Διαθέτει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς των τεχνικών έργων, της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της στρατηγικής, του marketing, και του τουρισμού, έχοντας συνεργαστεί  με επιχειρήσεις και οργανισμούς σε πολυάριθμα projects.

Τελευταίος επαγγελματικός του σταθμός είναι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ΝΠΙΔ. Από τη θέση του Συντονιστή Διευθυντή έχει συμβάλει στη ριζική βελτίωση των υποδομών καθώς και στη συνεπή εφαρμογή του ολιστικού σχεδίου ανάπτυξης του οργανισμού ώστε το Σ.Ε.Φ, με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, να διαδραματίσει το ρόλο ενός αθλητικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και ψυχαγωγικού κέντρου για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Στο παρελθόν ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει συνεργαστεί με επιχειρήσεις και οργανισμούς παρέχοντας επιχειρησιακές συμβουλές και τεχνολογικές λύσεις στις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση και εξέλιξη της ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων. Ενώ παράλληλα ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έχει συμβάλει στην προστασία και ανάπτυξη της τάξης των Επαγγελματιών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Έχει επίσης, διατελέσει Τεχνικός Διευθυντής στην Hellenic Waste Management με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρύπανσης και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την εξέλιξη των διαδικασιών καθώς και την εκτέλεση εξειδικευμένων έργων αντιρρύπανσης.