Ανδρέας
Κουτούπης

Ο Ανδρέας Γ. Κουτούπης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον χώρο της Ελεγκτικής συνεργάστηκε σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και με περισσότερους από 200 Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επιμορφώσει στο αντικείμενο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και στον Εσωτερικό Έλεγχο περισσότερα από 3.000 στελέχη σε 23 χώρες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Λογιστική και Ελεγκτική και συγκεκριμένα την Εστίαση των Ελέγχων βάσει Αξιολόγησης Κινδύνων, την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London-UK) και Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Έχει βραβευθεί με πλήθος βραβείων και υποτροφιών από Ελληνικούς και Διεθνείς οργανισμούς, ενώ υπηρέτησε και υπηρετεί με γνώμονα τις καλές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων και μη επιχειρήσεων.