Γιάννης
Κούρτης

Γιάννης Κούρτης, 55 ετών. Απόφοιτος Λυκείου & Απόφοιτος της ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ. Ιδιωτικός Υπάλληλος, middle manager στο Χρυσό Οδηγό.

Πρόεδρος εργαζομένων του Χρυσού Οδηγού και Προέδρος του κλαδικού σωματείου σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Αθήνας. Πρώην Στέλεχος Πολυεθνικών.

Υπήρξε τομεάρχης οργανωτικού της ΝΔ Βορείου Αττικής.

Συμμετέχει στον Τομέα Εργασίας της ΝΔ.