Γιάννης
Κούρτης

Απόφοιτος Λυκείου & Απόφοιτος της ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ. Ιδιωτικός Υπάλληλος, προϊστάμενος στον «Χρυσό Οδηγό».

Πρόεδρος εργαζομένων του «Χρυσού Οδηγού», Προέδρος του κλαδικού σωματείου σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών  Αθήνας, αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας.

Μέλος του Δ.Σ στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Υπήρξε τομεάρχης Οργανωτικού της ΝΔ Βορείου Αττικής.

Συμμετέχει στον Τομέα Εργασίας της ΝΔ.