Γιώργος
Κουράσης

Ιδιοκτήτης εστιατορίου.

Μέλος της «Ένωσης Εξοχικών, Εστιατόρων και Συναφών Αττικής» από το 1986, στην οποία εκλεγόταν Πρόεδρος από το 2008 έως το 2017.

Εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων το 2003 καταλαμβάνοντας τη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα. Από το 2012 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ από το 2011.

Παραμένει έως σήμερα μέλος του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ και επικεφαλής της παράταξης ενωτική.

Κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα και του εκτελεστικού αντιπροέδρου του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ από το 2013.

Εκλέγεται από το 2010 ως μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.