Γιώργος
Κουμπαράκης

Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ. Η διδακτορική του διατριβή εστιάζεται στους χωρικούς και πολεοδομικούς μετασχηματισμούς που συμβαίνουν στις σύγχρονες πόλεις – λιμάνια. Με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα αρμοδιότητας του, έχει παρακολουθήσει ως συμμετέχων και ως παρατηρητής μεγάλο αριθμό συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων. Έχει συμμετάσχει στην ολοκλήρωση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με πολεοδομικά και αναπτυξιακά έργα.

Έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος Ασφαλιστικού Φορέα του Δημοσίου με περιοχή ευθύνης τον εκσυγχρονισμό του φορέα, έχει αποκτήσει εμπειρία στις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή Διοίκηση.

Έχει διατελέσει Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της ΝΔ.

Εργάζεται ως project manager σε συμβουλευτική εταιρεία.