Θεοτόκης
Κλεόβουλος

Γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος Marketing και διοίκησης Marketing του La Jolla University και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Kingston University. Εκλέγεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από το 2001 και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Είναι μέλος της Γεν. Συνέλευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Είναι μέλος της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.