Νίκος
Κερερές

Νίκος Κερερές, 31 ετών. Πολιτικός Επιστήμονας. Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με κατεύθυνση στη Δημόσια Διοίκηση. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εκπόνησε τη διπλωματική του με θέμα “Η σύγκρουση των ενεργειακών πολιτικών Ρωσίας -ΕΕ, υπό το πρίσμα του ρεαλισμού. Διλήμματα ασφαλείας σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον”.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής.

Ως φοιτητής υπήρξε στέλεχος της ΔΑΠ (Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής) και της ΟΝΝΕΔ (μέλος ΠΕ). Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης.