Χρήστος
Κατηφόρης

Ο Χρίστος Κατηφόρης είναι μακροοικονομολόγος-διεθνολόγος.

Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα και κατάγεται από τη Λευκάδα. Πτυχιούχος από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος MSc in Economics από το Πανεπιστήμιο Warwick με υποτροφία του ΙΚΥ. Κάτοχος MPhil από τo Athens Joint PhD Program in Economics.

Εργάστηκε ως σύμβουλος πληροφορικής. Σήμερα εργάζεται σε διεύθυνση οικονομικής ανάλυσης και μελετών τραπέζης και από το 2014 προΐσταται του αρμοδίου τμήματος για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.

Ειδικεύεται στην ανάλυση των εξελίξεων στην ΕΕ και τη ΝΑ Ευρώπη, σε θέματα διεθνών κρίσεων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, διεθνούς εμπορίου και ανταγωνιστικότητας. Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, κυρίως στην ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη και τον ΟΟΣΑ στο Παρίσι.