Άγκαθα
Καρρά

Η Άγκαθα Καρρά είναι δικηγόρος παρ’ εφέταις, εξειδικευμένη μεταξύ άλλων και στη νομοθεσία για την αναπηρία. Είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και Αν. Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.