Ελισσάβετ
Καραγεώργου

Η Ελισσάβετ Καραγεώργου είναι μαθηματικός, κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στα Μαθηματικά και στην Παιδαγωγική Ψυχολογία με μεγάλη κοινωνική δραστηριότητα σε θέματα ψυχικής αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων.