Ένα μικρό μόνο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προέρχεται από την ετήσια κρατική ενίσχυση κατά τον ισχύοντα νόμο. Όλες οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται από έσοδα τα οποία προέρχονται από τις δωρεές, τις οικονομικές εξορμήσεις και κυρίως τις ετήσιες συνδρομές των μελών του κόμματος. Οι δωρεές για τα πολιτικά κόμματα είναι μια ζωντανή έκφραση της δημοκρατίας και ως εκ τούτου ο νόμος και το σύνταγμα το επιτρέπουν ρητά ακόμη δε το ενθαρρύνουν.

Οι δωρεές για τα πολιτικά κόμματα είναι μια ζωντανή έκφραση της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου ο νόμος και το Σύνταγμα το επιτρέπουν ρητά. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε απόλυτα στη διαφάνεια και την οικονομική αυτοτέλεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων κομμάτων. Με τη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποδεικνύουμε έμπρακτα την πεποίθησή μας αυτή, ενώ παράλληλα ζητάμε και τη δική σου, πολύτιμη συνδρομή προς  αυτή την κατεύθυνση.

Τα έσοδα που προκύπτουν από τις δωρεές και τις ετήσιες συνδρομές των μελών και των φίλων του κόμματος χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση και την αποδοτικότερη επικοινωνία του κόμματος με τους πολίτες. Ενισχύουν τη σωστή διάδραση και την οργάνωση του κόμματος, ενώ ένα μεγάλο μέρος θα πηγαίνει στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία και την επικοινωνία του κόμματος.Αναλυτικά, το ποσό που συγκεντρώνεται από δωρεές και συνδρομές χρησιμοποιείται για:

1. Ανακοινώσεις σχετικά με το Internet, για παράδειγμα με την ΝΔτηλεόραση, φόρουμ, blogs και chats
2. Στοχοθετημένη επικοινωνία μέσω e mail ή ταχυδρομείου
3. Ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, αφίσες,
4. Συναντήσεις με πολιτικούς,
5. Διαφημίσεις

 

  • τα δικά σου 2 € το μήνα μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία μας με τουλάχιστον 150 αφίσες
  • τα δικά σου 5 € το μήνα ανοίγουν την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας με τα μέλη της, βοηθώντας μας να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τουλάχιστον 200 ανθρώπους
  • τα δικά σου 10 € το μήνα δίνουν 2 ψήφους στη Νέα Δημοκρατία γιατί βοηθούν δύο ετεροδημότες να μετακινηθούν την ημέρα των εκλογών
  • τα δικά σου 50 € το μήνα κάνουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει φωνή στο ραδιόφωνο με ένα μήνυμα που διαρκεί 30".