Γεωργία
Χονδρολέου

Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική και Διδακτορικού στις Πολιτικές Επιστήμες (University of York, Μ. Βρετανία). 

Είναι Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης. Από το 2004 διδάσκει στο ΕΑΠ και στην ΕΣΔΔΑ, ενώ έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου. Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτης στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Βουλή των Ελλήνων και στην αυτοδιοίκηση, ως Λέκτορας στο Northumbria University και ως Ειδική Μεταδιδακτορική Υπότροφος του Economic and Social Research Council (ESRC) στο University of York  (Μ. Βρετανία). Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά και στα αγγλικά σε θέματα δημόσιας διοίκησης, δημοσίων πολιτικών και διακυβέρνησης.