Γραμματεία
Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Η Γραμματεία Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών της υγιούς επιχειρηματικότητας. Μιας επιχειρηματικότητας η οποία τολμάει και βάζει υψηλούς στόχους, σέβεται τους εργαζόμενους της, προστατεύει το περιβάλλον και πραγματοποιεί ουσιαστικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62 Μοσχάτο ΤΚ 18346
Τ. 2109444000