Γραμματεία
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αντικείμενο της Γραμματείας είναι η ανάλυση και επεξεργασία των πολιτικών για τα θέματα της Αυτοδιοίκησης. Η αξιοποίηση της γνώσης των μελών για την υποστήριξη των οργάνων του κόμματος στα θέματα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Η επεξεργασία πολιτικών προτάσεων για τα θέματα της Αυτοδιοίκησης. Στο σύνολο των επαφών και συναντήσεων με τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης καταγράφηκαν οι απόψεις τόσο στο θέμα της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού. Η Γραμματεία Αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί σειρά δράσεων με σκοπό την καταγραφή και ανάδειξη των θεμάτων, που απασχολούν την αυτοδιοίκηση πανελλαδικά. Ταυτόχρονα στηρίζει τους εκπροσώπους στα συλλογικά όργανα για την ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας και της οικονομικής αυτοδυναμίας της αυτοδιοίκησης.

Τελευταία Νέα

04/05/2011 - 00:00
Ο Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας κ. Λεωνίδας Κουρής, με αφορμή τη συνέντευξη των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τα οικονομικά των Δήμων και των Περιφερειών, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Νέα Δημοκρατία έχει επισημάνει ότι το σχέδιο «Καλλικράτης» αντί να στοχεύσει στην...
16/03/2011 - 00:00
Ο Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας κ. Λεωνίδας Κουρής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το σχέδιο Π.Δ. που διακινεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκλογή των συλλογικών οργάνων των Δήμων επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, την προσπάθεια της Κυβέρνησης να δημιουργήσει προϋποθέσεις αυστηρά...