Γραμματεία
Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού

Η ποιότητα ζωής είναι πρωτίστως ανθρώπινο ζήτημα. Κάτι που πρέπει κάθε πολίτης μίας χώρας να μπορεί να απολαμβάνει ανεξαρτήτως ιδεολογικών πεποιθήσεων. 
Ο σκοπός της Γραμματείας Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού είναι να: 
  • Βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών για να τους ακούει και να σχεδιάζει βιώσιμες και αποτελεσματικές πολιτικές, που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες. 
  • Καλλιεργεί και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών σε κάθε γειτονιά της χώρας.
Για μας η ποιότητα ζωής ξεκινάει από τα θεμελιώδη αλλά δεν τελειώνει σε αυτά. Είναι προφανές ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Να μην αισθάνεται απομονωμένος και αβοήθητος. Να έχει θρεπτικό φαγητό σε επαρκή ποσότητα. Να μην ζει στον δρόμο αλλά ούτε και σαν άστεγος μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Να έχει μία απασχόληση, βάσει των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του. Να ξέρει πώς να προσέχει την υγεία του. Κι όταν χρειαστεί, να έχει πρόσβαση σε σωστές δημόσιες υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες του. Να μπορεί να αποκτά νέες δεξιότητες, να μαθαίνει καινούργια πράγματα ώστε να μην περιθωριοποιείται και να έχει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Να μπορεί να ζει σε μία γειτονιά καθαρή, και να έχει δυνατότητες αναψυχής, άθλησης, έκφρασης και προσωπικής εξέλιξης ακόμη και χωρίς χρήματα. Να ξέρει ποιες δομές του κράτους ή και άλλες δωρεάν υπηρεσίες υπάρχουν, ώστε ο ίδιος, το παιδί του, ένας δικός του, ένα φίλος του να ξέρει που μπορεί να απευθυνθεί για να λάβει στήριξη ή συμβουλή για θέματα της καθημερινότητας.

Η Γραμματεία Ποιότητας Ζωής βρίσκεται στη διάθεση κάθε εθελοντικής οργάνωσης, φορέα ή ενεργού πολίτη που δραστηριοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 
 
Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 210 9444000