Γραμματεία
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη κινήσεων πολιτών σε όλη την Ελλάδα ακριβώς επειδή η εποχή και τα προβλήματά της σε επίπεδο καθημερινότητας οδηγεί όλο και περισσότερους ενεργούς πολίτες στην ανάληψη κοινωνικής ευθύνης, με δεδομένη την αδιαφορία ή την έλλειψη πολιτικής από το σύνολο των αρμοδίων φορέων. Η Γραμματεία συνεργάζεται και στηρίζει ενεργά αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες που εκφράζουν τον Πολιτισμό της Καθημερινότητας.

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 2109444561, 2109444582