Νίκος
Γκρίζης

Νίκος Γκρίζης, 40 ετών.  Δικηγόρος, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής.  Αντιδήμαρχος Αγρινίου. Πρωτοψάλτης Μητροπολιτικού Ναού Ζ. Πηγής Αγρινίου και άμεσος συνεργάτης του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κκ Κοσμά. Έγγαμος με 2 παιδιά. Ο πατέρας του είναι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου.