Ιωάννα
Γκελεστάθη

Δικηγόρος με ειδίκευση στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο. Ενεργό μέλος πολλών κοινωφελών σωματείων με πλούσια εθελοντική δράση. Υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2019 στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών.