Παναγιώτης
Γκανάλας

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1985. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Οικονομικών

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις  “Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές”,

του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι οικονομολόγος και εργάζεται από το 2010 στον Τραπεζικό κλάδο. Έχει έντονη συνδικαλιστική

δράση και έχει διατελέσει δύο θητείες γενικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών

Οργανώσεων Ελλάδος.  Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Τον Απρίλιο του 2016 εκλέχθηκε μέλος

της ΝΟ.Δ.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκε Τομεάρχης Οικονομίας. Τον Μάιο του 2018 επανεκλέχθηκε στη ΝΟ.Δ.Ε.

Πρέβεζας και ορίστηκε Γραμματέας και Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Φεβρουάριο του 2021 ορίστηκε

από τον Γραμματέα Οργανωτικού Τομεάρχης Δ.Ε.Ε.Π. Ιωαννίνων.