Νίκος
Γιακουμάκης

Νίκος Γιακουμάκης, MA, MSc - Στέλεχος Τραπεζικής Επιχειρήσεων). Oικονομολόγος και εξειδικευμένο στέλεχος τραπεζικής επιχειρήσεων. Σπούδασε Οικονομικά στο University of Aberdeen (MA) στη Σκωτία της Μ. Βρετανίας, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα Χρηματοοικονομικά από το διακεκριμένο Business School του University of Warwick της Μ. Βρετανίας.

Εργάζεται τα τελευταία 14 χρόνια σε μεγάλη ιδιωτική τράπεζα ως στέλεχος διαχείρισης χαρτοφυλακίου εταιρικών πελατών (Corporate Banking), με εκτεταμένη εμπειρία στην ανάλυση χρηματο-οικονομικών καταστάσεων και την ανάλυση πιστοδοτικού κινδύνου (credit analysis).

Είναι ενεργό μέλος του διδακτικού προσωπικού σε ινστιτούτο μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και seminars' instuctor, με εξειδίκευση σε θεματολογία της οικονομικής επιστήμης αλλά και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, είναι εγγεγραμμένο μέλος του μητρώου οικονομολόγων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), είναι πιστοποιημένος αναλυτής εταιρικής τραπεζικής (Certification in Commercial Banking) από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενώ διαθέτει πιστοποίηση σε θέματα χρηματο-οικονομικής ανάλυσης εταιρικών χρηματοδοτήσεων (IFRS Training Program) από την Moody’s Analytics.