Κωνσταντίνος
Γαβιώτης

Κωνσταντίνος Γαβιώτης, 44 ετών. Απόφοιτος Γενικού Λυκείου Σύρου και Απόφοιτος ΙΕΚ Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ναυτικός Πράκτορας και ιδιοκτήτης επιχειρήσεων τουρισμού. Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Πρώην Πρόεδρος ΝΟΔΕ Κυκλάδων και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σύρου.