Κωνσταντίνος
Γαβιώτης

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου Σύρου και ΙΕΚ Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ναυτικός Πράκτορας και ιδιοκτήτης επιχειρήσεων τουρισμού. Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Πρώην Πρόεδρος ΝΟΔΕ Κυκλάδων και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σύρου.