Μύρων
Φλουρής

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Συνέχισε τις σπουδές του, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Oxford Brookes University, ενώ κατέχει δίπλωμα εξειδίκευσης στη Τεχνολογική Στρατηγική των Επιχειρήσεων από το ΕΜΠ.

Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, κυρίως στον κλάδο χρηματοοικονομικών, επενδυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης. Στα ενδιαφέροντα του συμπεριλαμβάνονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εφαρμοσμένη καινοτομία των επιχειρήσεων στα οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία.

Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε πολλές πρωτοβουλίες νεοφυούς (και κοινωνικής) επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας ενεργά το εγχώριο οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας και αναδεικνύοντας τη σημασία του στην ψηφιακή ωρίμανση και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.