Προστασία ζώων

Στόχος μας: κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο.