Παιδεία

ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ