Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας

Η οικογένεια και τα παιδιά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.