Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Στήριξη της νεοφυούς και δυναμικής επιχειρηματικότητας