Κοινωνική Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη και ευκαιρίες για τους πιο αδύναμους για να μην μείνει κανείς πίσω.