Εργασία και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εργαζομένων, κράτους και επιχειρήσεων