Αντικαπνιστικός νόμος

Αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου