Αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων

Για να αποκτήσει ξανά αξία η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων