120 δόσεις

Η ρύθμιση πρέπει να βοηθά όλους. Γιατί τους αφορά όλους.