Γίνε εκλογικός αντιπρόσωπος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Συμπληρώστε το μικρό σας όνομα.
Συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Συμπληρώστε το έτος γέννησής σας πχ: 1975.
Συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού σας.
Στο επόμενο βήμα της αίτησης θα χρειαστεί να επαληθεύσετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό με ένα μοναδικό κωδικό που θα λάβετε με SMS.
Αν ο αριθμός σας ανήκει σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας του εξωτερικού προσθέστε το πρόθεμα της χώρας πχ 0044ΧΧΧΧΧΧΧΧ για Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου ρητά και ανεπιφύλακτα, να χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα από την Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, όποτε κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR.