Πέτρος
Αντωνάκος

Ο Πέτρος Αντωνάκος αποφοίτησε διαδοχικά από το Πρότυπο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο Τρίπολης. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, απ’ όπου, το 1994, έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Αμέσως μετά το πέρας των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, το 1996, άρχισε να εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός σε σημαντικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, με εξειδίκευση στις μελέτες έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας (Βιολογικοί Καθαρισμοί, Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων κ.α.).

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υλοποίηση έργων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης, έχει εργαστεί στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) στις Βρυξέλλες.