Δημήτρης
Αναστασόπουλος

Γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Ιατροδικαστική. Είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2001 έως και σήμερα. Διατηρεί αυτόνομο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Έχει εξειδικευτεί στο Ποινικό, Αστικό Δίκαιο, στην Ιατρική Ευθύνη και τη Βιοηθική και έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων και σεμιναρίων.

Αναδείχθηκε μέσα από τις διαδικασίες επιλογής νέων στελεχών του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2017 είναι μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει Σύνδεσμος Εκλογικής Ετοιμότητας και Διαδικασιών Πελοποννήσου και Γενικός Συντονιστής Α΄ και Β΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλάει Αγγλικά και είναι άριστος γνώστης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών.