Γιώργος
Αλάνης

O Γιώργος Αλάνης είναι απόφοιτος του MIDDLESEX UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL του Λονδίνου, όπου και απέκτησε πτυχίο BSc (HONS) Mathematics for Business και Master of Arts Marketing Management. Κατά την διάρκεια των σπουδών του, υπήρξε Πρόεδρος των Ελλήνων & Κυπρίων φοιτητών του πανεπιστημίου Τον Δεκέμβριο του 2003 ξεκίνησε να εργάζεται στη πολυεθνική εταιρεία (Media Agency) TEMPO OMD HELLAS, όπου και μέχρι σήμερα παραμένει ως υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση αγοράς χώρου και χρόνου επικοινωνίας και προβολής σε ΜΜΕ για λογαριασμό πελατών.