Κωνσταντίνος
Αγγελόπουλος

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, 46 ετών. Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  στη Διεθνή Τραπεζική και στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες του University of Reading, UK. Εργάζεται στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ - HFSF) / Portfolio Manager.

Είναι Υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός εκ των Συστημικών Τραπεζών – Παρατηρητής Δ.Σ., Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και  Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος.